December2

01.12.2013

On the other hand Na druhou stranu Benefits Výhody Promotion Povýšení, podpora Requirement Požadavek Employer Zaměstnavatel Outlook Vyhlídka Plenty of Spousta  Seasoned Zkušeně, ostříleně Worth Hodnota, zásluha, cena Sue Žalovat Outstanding Vynikající, význačný Gasp for air Lapat po vzduchu Gross Hnusný, hrubý, sprostý … Continue Reading →


English

28.11.2013

Clap your hands Tleskat Give standing ovation Tleskat ve stoje Fasten you seat belts Zapnout si pásy Sound the horn Zatroubit Hoot the horn Zatroubit Attendant Obsluha Be hooked Být závislý Fill up Naplnit Tank Nádrž Filling station Čerpací stanice … Continue Reading →


English

27.11.2013

Check out Pokladna – místo s pokladnami v obchodě Box office Pokladna – (na zámcích, muzeích) Till Pokladna Deposite Uložit (peníze do banky) Put in Uložit (peníze do banky) With draw – take out Vybrat peníze … Continue Reading →


English

26.11.2013

Pull out Vytrhnout (zub) Extract Vytrhnout zub (odborně) Hoax Smyšlenka, podfuk Tooth decay Zubní kaz Gum Dáseň Tartar Zubní kámen Permanent filling Rozluštit Permant filling Plomba Temporary filling Plomba Obey Poslouchat (nařízení) Keep to rules Řídit se pravidly Follow rules Řídit se … Continue Reading →


English

25.11.2013

Crotch Rozkrok Beyond comprehension Mimo chápání Hoax Smyšlenka, podfuk There is something about it. Něco na tom je. Crop circles Kruhy v obilí Extraterrestrial life Mimozemský život Recode Rozluštit Sample Vzorek Trapped Uvězněný Bug Otravovat Produce sounds Vydávat zvuky Questionable Diskutabilní Ancestor Předek