25.11.2013

Crotch Rozkrok

Beyond comprehension Mimo chápání

Hoax Smyšlenka, podfuk

There is something about it. Něco na tom je.

Crop circles Kruhy v obilí

Extraterrestrial life Mimozemský život

Recode Rozluštit

Sample Vzorek

Trapped Uvězněný

Bug Otravovat

Produce sounds Vydávat zvuky

Questionable Diskutabilní

Ancestor Předek

Comments are closed.