2.1.2014

Purpose Účel Enjoyment Požitek, radost Introduce Zavést, přinést, přijít Wide Široký, rozlehlý Adult Dospělý Generous Štědrý, velkorysý Generally Všeobecně Keen Dychtivý, nadšený, zapálený Comparison Srovnání, porovnání Surprised Překvapený Disappointed Zklamaný Ashamed Zklamaný Confused Zmatený Novel Román Ambition Touha Struggle Snažit se, usilovat Refer Zmiňovat, mluvit Nearly Skoro, téměř … Continue Reading →


union_jack_wallpaper__celestia_by_jubian-d4amufn

1.1.2014

Parma ham Parmská šunka Prawn Kreveta Trout Pstruh Halibut Platejz Lamb Jehněčí Pineapple Ananas Narrow ideas Omezené nápady Proper Vhodné, vlastní, náležitý Lack Nedostatek Astonish údivit, ohromit Familiarity Obeznámost, znalost Foreigner Cizinec Least Nejméně Occasion Příležitost, důvod Boyish Chlapecký Stumbled Zakopnout, klopítat Anxiously S obavami, zneklidněně Nearly Skoro, … Continue Reading →


love-love-31236730-1280-800

December2

December2