2.1.2014

Purpose Účel

Enjoyment Požitek, radost

Introduce Zavést, přinést, přijít

Wide Široký, rozlehlý

Adult Dospělý

Generous Štědrý, velkorysý

Generally Všeobecně

Keen Dychtivý, nadšený, zapálený

Comparison Srovnání, porovnání

Surprised Překvapený

Disappointed Zklamaný

Ashamed Zklamaný

Confused Zmatený

Novel Román

Ambition Touha

Struggle Snažit se, usilovat

Refer Zmiňovat, mluvit

Nearly Skoro, téměř málem

Elders Starší, moudrý stařec

Anticipated Očekávaný, předpokládaný

Pleasure Potěšení, rozkoš, radost

Wonder Přemýšlet, lámat si hlavu atd,…………………

Categories: Nezařazené

Comments are closed.