health-promotion-industry

Health

Go viral Virovitě se rozšířit Ease pain Utišit bolest Ointment Mast Rash Vyrážka Spot Flek, skvrna Digestion Trávení   Cruth Berle (jedna) Swell Opuchnout, natéct Sneeze Kýchat Blow your nose Vysmrkat se Have a hangouver Mít kocovinu Be hangover Mít kocovinu A cold … Continue Reading →