Health

Go viral Virovitě se rozšířit

Ease pain Utišit bolest

Ointment Mast

Rash Vyrážka

Spot Flek, skvrna

Digestion Trávení  

Cruth Berle (jedna)

Swell Opuchnout, natéct

Sneeze Kýchat

Blow your nose Vysmrkat se

Have a hangouver Mít kocovinu

Be hangover Mít kocovinu

A cold sore/ herpes Opar

Pass out Omdlít

Faint Omdlít

Urine Moč

Urinate Močit

 
Categories: Health, Vocabulary

Comments are closed.