2.1.2014

Purpose Účel Enjoyment Požitek, radost Introduce Zavést, přinést, přijít Wide Široký, rozlehlý Adult Dospělý Generous Štědrý, velkorysý Generally Všeobecně Keen Dychtivý, nadšený, zapálený Comparison Srovnání, porovnání Surprised Překvapený Disappointed Zklamaný Ashamed Zklamaný Confused Zmatený Novel Román Ambition Touha Struggle Snažit se, usilovat Refer Zmiňovat, mluvit Nearly Skoro, téměř … Continue Reading →


December2

December2

December2

December2