2. KNOW

Jak dlouho se znáte?

How long have you known each other.

Tohle nemohla vědět? 

She couldn't have known that?

Rád bych tě lépe poznal? 

I'd like to get to know you better.

Kdo zná odpověď?  

Who knows the answer?

My se neznáme. 

We don't know each other.

Takové věci nevědět, to je opravdu smutné.

Not knowing this stuff is really sad.

Poznej svého nepřítele

Know your enemy.

Vím o nich.

I know of them.

Kdybych to věděl, tak bych ti to řekl.

If I had known it I'd told you it.

Neznám ani sám sebe

I don't even know myself.

Categories: Colocation, Colocation

Comments are closed.