love-love-31236730-1280-800

wallpaper-364166

23.10.2013

Rate Hodnotit (číslem) Performance Výkon, představení Rating scale Hodnotící škála Grade/marks Známka Satisfactory Neuspokojivý  Damage x destroy Poškození, zničený The fire broke out Vypukl požár 16:00 -> sixteen hundred hours Jen u celé hodiny (News) at the top … Continue Reading →


wallpaper-364166

22.10.2013

Cut off Říznout se (uřízout) Get over Vzpamatovat se, zotavit se, dostat se přes Keep up Neustále něco dělat, pokračovat, upevnit, držet nahoře Waste Odpad Work out Dělat v zahraničí  Enable Umožnit Come across Přejít cestu Take … Continue Reading →


artleo.com-15855

4.12.2013

Fetch Přinést (aport) Demand Poptávka Doesn't mind Nevadit Temperament Temperament Features Rys, vlastnost Paw Tlapka Similar TO Podobně jako Labour Práce, dělnictvo, dřít Slave Otrok Blow wages Nízká mzda Exploit Využít, využívat, těžit Let <- Allow <- Permit Dovolit What were you … Continue Reading →


wallpaper-364166

21.10.2013

Highly Developed countries Rozvinuté země Developing countries Rozvojové země Fashion designer Modní návrhář Put you on hold Přeložit (když někdo někam volá) Grauted access Odepřený přístup The former and the latter Ten první, ten druhý Cause … Continue Reading →