22.10.2013

Cut off Říznout se (uřízout)

Get over Vzpamatovat se, zotavit se, dostat se přes

Keep up Neustále něco dělat, pokračovat, upevnit, držet nahoře

Waste Odpad

Work out Dělat v zahraničí 

Enable Umožnit

Come across Přejít cestu

Take in Vzít dovnitř, vzít s sebou, pobrat, porozumět

Fain Omdlít—- pass out

Stretcher Nosítka

Carry out Nosit, pronést, vykonat

Come up Vyjíždět, postupovat, jet nahoru

Look into Nahlédnout do, prošetřovat, vyšetřovat

Mud Bahno

Step in Ukročit, šlápnout, zakročit

Step apart Krok od

Ran into (trable) Neočekávaně se dostal do problémů

Increase Zvýšit

How come  Jak to!?

I find disgusting Shledávám nechutným

To save Šetřit

Bullshit Kravina

Barefoot Bosý, na boso

Quit Přestat, opustit

Can't stand = hate nemůžu vystát

Preparation Příprava

Cage Klec

News update Aktualizace zpráv

News roundup Shrnutí zpráv

Juror Porotce

Dead tired Totálně unavený, na sračky

Dressing room Šatna

Fitting room Kabinka

Show up Ukázat, dostavit

Give sb a seat Pustit někoho sedět

Wam up Rozcvičit se, zahřát se

 

Comments are closed.