4.12.2013

Fetch Přinést (aport)

Demand Poptávka

Doesn't mind Nevadit

Temperament Temperament

Features Rys, vlastnost

Paw Tlapka

Similar TO Podobně jako

Labour Práce, dělnictvo, dřít

Slave Otrok

Blow wages Nízká mzda

Exploit Využít, využívat, těžit

Let <- Allow <- Permit Dovolit

What were you thinking Co sis myslel?!

I've been thinking about you Myslel jsem na tebe

I've never thought of that Nikdy jsem o tom nepřemýšlel

 

I am coming! Už jdu!

I came up to her. Přišel jsem k ní!

Stop by! Zastav se (v kontextu ..stav se u mě doma)

Are you coming? Jdeš (po telefonu – už jdeš?)

Are you going? Jdeš? (když jsem třeba v kanceláři)

Money is gone! Peníze jsou pryč!

 

Comments are closed.