23.10.2013

Rate Hodnotit (číslem)

Performance Výkon, představení

Rating scale Hodnotící škála

Grade/marks Známka

Satisfactory Neuspokojivý 

Damage x destroy Poškození, zničený

The fire broke out Vypukl požár

16:00 -> sixteen hundred hours Jen u celé hodiny

(News) at the top of the hours Zprávy v celou

(News) at the bottom of the hours Zprávy o půl

Cause of sth Příčina něčeho

Investigate Vyšetřovat

Investigator Vyšetřovatel

Estabilish / determinate Stanovit (příčinu)

Reason Důvod

Cause Příčina

Prime suspect Hlavní podezřelý

Died of (cancer, aids) Zemřít na…..

Died from (multiple, injuries)  Zemřít následkem zranění

While driving Při řízení (spojka)

During sex Během sexu (předložka)

Stay Bydlet, zůstat, pobyt

Cause Způsobit

Estimate Odhadovat

Separate Oddělit, samostatný, oddělený

Certificate Certifikát

Certify Potvrdit

Simplify Zjednodušit

Beautify Zkrášlit

Muscles Svaly

Muscular Svalnatý

Shell Střepina

Layer of fat Vrstva tuku

Belly Břicho

Tummy Bříško

Abdomenal wall Bříšní stěna

 

Comments are closed.