03.10.2013

Floor it Šlápni na to

Ground Dostat zaracha

Hand Podat (někomu)

Where you head it? Kam máš namířeno

Foot the bill Zatáhnout (peněžně), zaplatit

Eyed me up and down Sjel mě pohledem

Certify Certifikovat

Position Pozice

Pose Pózovat

Apply Aplikovat

Archipelago Souostroví

Abrasive Brusný, drsný, brusivo

Sandpaper Brusný papír

Redhead Zrzek, zrzka

Fingerboard Hmatník

Heart burn Pálení žáhy

Heartbeat Tlukot srdce

Heartthrob Sexuálně přitažlivý, miláček, idol

Heartache Bolest srdce, srdcebol

Straightforward Přímočarý

Step forward Krok dopředu

Event Událost

Clicked straightaway Hodit se k sobě

Hit it off Padnout si do oka

Have in common Mít společného

Graduate Ukončit

Fall out Výška

Drifted apart Rozejít se

End up Skončit (někde, nějak)

Attitude Přístup, postoj

Get on well Vycházet spolu dobře

Messy Nepořádný, chaotický

Wage Mzda

Have your ups and downs Mít své klady a zápory

Be in touch Být v kontaktu

Rely on Spolehnout se, počítat s někým

Count on Počítat s

The day before yesterday Předevčírem

 

Comments are closed.