English

20.11.2013

Inherit Zdědit Inheritance Dědictví Retail Maloobchod Launch a company Spustit firmu Assets Aktiva Property Majetek Bribe Úplatek Rob a bank Vykrást banku Robe Župan Launder money Prát peníze Arms trade Obchod se zbraněmi Organ trafficking Obchod s orgány Debt Dluh Stake Podíl Gab Mezera … Continue Reading →


English

19.11.2013

Investigator Vyštřovatel Foul play Cizí zavinění Involve Vyžadovat, zahrnout, týkat se Rip out Roztrhat, párat Ripe Zrát, zralý (jabko) Tear up Roztrhnout Tear it down Shodit (budovu) Prime suspect Hlavní podezřelý Suspicious Podezřelý Eyewitness Očitý svěděk Joined Připojit se Late Pozdě, … Continue Reading →


English

18.11.2013

Backpack Batoh Load Náklad, zátěž, břemeno Download Stáhnout Upload Nahrát I was really pissed Byl jsem fakt nasraný. Piss. Chcát Pee Dětský výraz pro chcát. Urinate Močit I was mad Byl jsem naštvaný. I was mat at you Byl … Continue Reading →


English

17.11.2013

Concert Koncert Give me a all. Zavolej mi. What do you call it? Jak tomu říkáte? I am calling the police. Volám na policii. Give me a break. Dej mi pokoj. I give up. Vzdávám to. … Continue Reading →


English

16.11.2013

We're about to start. Začínáme. I am just about to leave. Jsem na odchodu. Jdu I was just about to tell you. Chystal jsem se ti to říct. It is starting to rain. Začíná … Continue Reading →