English

15.11.2013

Vague Vágní, mlhavý, neurčitý Kit Výbava First kit Zadýchat se Appetite Chuť Defiance Vzdor, odmítání Defy Odmítat, vzdorovat Incense Kadidlo Note Povšimnout si Bartender Barman Pick up fights Vyhledávat rvačky He got punched in the face Dostal pěstí Demand that Požádat (co … Continue Reading →


English

14.11.2013

Bloated Nafouklý Complain of Stěžovat si na Puff Zadýchat se Elevate Zvýšit se Coffin Rakev Bury Pohřbít Go blind Oslepnout Fall asleep Zaspat Consequence Důsledek, následek Reduce Snížit Cut down Snížit Deny Popřít Mince Sekaná, rozsekat Minced meal Mleté maso Grind Rozdrtit, rozemlít na padrť … Continue Reading →


English

13.11.2013

Wealth Bohatsví Ass Založený na Asshole Čurák, kokot, blbec, kretén He is fun to be with Je zábava s ním být Funny Divný, zábavný Its a funny Haha|weird Butt Nedopalek, záď, pažba Flash Blikat Flasher Uchylák Fancy dress Převlek Consecutive … Continue Reading →


English

12.11.2013

Based in (Atlanta) Založený Based on Založený na Former Bývalý Entrepreneur Podnikatel Day-to-day running of a company. Každodenní vedení společnosti. Keep one's feet on the ground, down-to-earth Nohama na zemi One at a time Jeden po druhém…… … Continue Reading →


English

11.10.2013

Peninsula Poloostrov Archipelagos Souostroví Exotic dancer Striptér Interjections Citoslovce Conjuctions Spojky Ground breaking thing Průlomová věc Coverage Pokrytí Browse Prohlížeč, prohrabovat se The middle East Střední východ Central Europe Střední Evropa Central America Střední Amerika The Midwest Středozápad Masculine Mužský rod Femine Ženský rod … Continue Reading →