December2

03.12.2013

Explanation Vysvětlení Annoyed Naštvaný Annoying Nepříjemným, protivný Bored Znuděný Boring Nudný Confused Zmatený Confusing Matoucí  Depressed Deprimovaný, sklíčený Depressing Depresivní Embarrassed V rozpacích, trapně se cítící Embarrassing Trapný Excited Vzrušený, rozrušený Exciting Vzrušující Frightened Vystrašený, věděšený Frightening Děsivý, Hrozivý Interested Zaujatý Interesting Zajímavý Surprised Překvapený Surprising Překvapující Tired Unavený Tiring Unavující … Continue Reading →


December2

02.12.2013

Brain Mozek Stomach Žaludek Bowel Střevo Intestine – large, small Tenké a tlusté střevo Liver Játra Lungs Plíce Heart Srdce  Spleen Slezina Gallbladder Žlučník Urin acid Kyselina močová Sour Kyselý Belch Říhnutí Efficiency Účinnost Larks Skřivani Southerners Jižané Tissue Tkáň Nodded Přikývnul Outdoor Venkovní Conduct Provést, řídit Uncertain Nejistý … Continue Reading →


December2

01.12.2013

On the other hand Na druhou stranu Benefits Výhody Promotion Povýšení, podpora Requirement Požadavek Employer Zaměstnavatel Outlook Vyhlídka Plenty of Spousta  Seasoned Zkušeně, ostříleně Worth Hodnota, zásluha, cena Sue Žalovat Outstanding Vynikající, význačný Gasp for air Lapat po vzduchu Gross Hnusný, hrubý, sprostý … Continue Reading →


English

28.11.2013

Clap your hands Tleskat Give standing ovation Tleskat ve stoje Fasten you seat belts Zapnout si pásy Sound the horn Zatroubit Hoot the horn Zatroubit Attendant Obsluha Be hooked Být závislý Fill up Naplnit Tank Nádrž Filling station Čerpací stanice … Continue Reading →


English

27.11.2013

Check out Pokladna – místo s pokladnami v obchodě Box office Pokladna – (na zámcích, muzeích) Till Pokladna Deposite Uložit (peníze do banky) Put in Uložit (peníze do banky) With draw – take out Vybrat peníze … Continue Reading →