03.12.2013

Explanation Vysvětlení

Annoyed Naštvaný

Annoying Nepříjemným, protivný

Bored Znuděný

Boring Nudný

Confused Zmatený

Confusing Matoucí 

Depressed Deprimovaný, sklíčený

Depressing Depresivní

Embarrassed V rozpacích, trapně se cítící

Embarrassing Trapný

Excited Vzrušený, rozrušený

Exciting Vzrušující

Frightened Vystrašený, věděšený

Frightening Děsivý, Hrozivý

Interested Zaujatý

Interesting Zajímavý

Surprised Překvapený

Surprising Překvapující

Tired Unavený

Tiring Unavující

Reach Dosáhnout

Comments are closed.