December2

05.12.2013

Stretch Období Go on Pokračovat Pass out Předat, poslat Go through Přejít, zažít Pass by Jít/projet kolem, minout Elderly Postarší, pokročilejšího věku, v letech Ancient Antický, starověký Antique Starožitný, starožitnost, starobylý Mark Znak,  stopa, známka (hodně významů) Sign Znak, … Continue Reading →


December2

04.12.2013

Plug in Připojit, zapojit Unplug Odpojit, vytáhnout zástrčku Switch on Zapnout, pustit Switch off Vypnout, zhasnout (přístroj) Turn on, off Zapnout, vypnout (vodu plyn) Turn up Zesílit, zvýšit Turn down Zeslabit, snížit  Estimate Odhat, odhadovat Proper Náležitý, jak se … Continue Reading →