04.12.2013

Plug in Připojit, zapojit

Unplug Odpojit, vytáhnout zástrčku

Switch on Zapnout, pustit

Switch off Vypnout, zhasnout (přístroj)

Turn on, off Zapnout, vypnout (vodu plyn)

Turn up Zesílit, zvýšit

Turn down Zeslabit, snížit 

Estimate Odhat, odhadovat

Proper Náležitý, jak se patří

Caves Jeskyně

Arrival Příjezd

Throughout Po celou dobu

Society Společnost

Neighbour Soused

Trade Obchodovat

Tomb Hrobka, hrob, pohřbít

Burial chamber Pohřební komora

Account Účet, konto, zpráva

Nearly Téměř

Wealthy Bohatý

Spell Kouzlo, hláskování, hláskovat

Term Termín, období

Comments are closed.