05.12.2013

Stretch Období

Go on Pokračovat

Pass out Předat, poslat

Go through Přejít, zažít

Pass by Jít/projet kolem, minout

Elderly Postarší, pokročilejšího věku, v letech

Ancient Antický, starověký

Antique Starožitný, starožitnost, starobylý

Mark Znak,  stopa, známka (hodně významů)

Sign Znak, symbol

Position Pozice, postavení, místo

Tribe Kmen

Contest Závod, zápas – boj (o moc)

Belong Patřit, náležet

Previously Předtím, dříve

Earlier Již dříve, předtím

Resident Obyvatel

Citizen Občan, civilista

Inhabitant Obyvatel

Comments are closed.