01.12.2013

On the other hand Na druhou stranu

Benefits Výhody

Promotion Povýšení, podpora

Requirement Požadavek

Employer Zaměstnavatel

Outlook Vyhlídka

Plenty of Spousta 

Seasoned Zkušeně, ostříleně

Worth Hodnota, zásluha, cena

Sue Žalovat

Outstanding Vynikající, význačný

Gasp for air Lapat po vzduchu

Gross Hnusný, hrubý, sprostý

Bloated Nafouklý

Elevate Zvýšit povýšit

Pre-cooked Předvařené

Coffin Rakev

Surgery Chirurgie

Go blind Oslepnout

Consequence Důsledek, následek

Deny Zapřít

Grind Broušení, brousit

Comments are closed.