27.11.2013

Check out Pokladna – místo s pokladnami v obchodě

Box office Pokladna – (na zámcích, muzeích)

Till Pokladna

Deposite Uložit (peníze do banky)

Put in Uložit (peníze do banky)

With draw – take out Vybrat peníze

At the table U stolu

On the table Na stole

Ban Zájaz, zakázat

Obey Poslouchat (nařízení)

A ban on smoking Zákaz kouření

Leave a tip Nechat spropitné

Snip x knock your fingers Luskat prsty

Artistic objects Umělecké předměty

Museum Muzeum

Performance Představení

Formal clothes Slušné oblečení

Comments are closed.