20.11.2013

Inherit Zdědit

Inheritance Dědictví

Retail Maloobchod

Launch a company Spustit firmu

Assets Aktiva

Property Majetek

Bribe Úplatek

Rob a bank Vykrást banku

Robe Župan

Launder money Prát peníze

Arms trade Obchod se zbraněmi

Organ trafficking Obchod s orgány

Debt Dluh

Stake Podíl

Gab Mezera

Majored in Vystudoval

Underwear Spodní prádlo

Humble beginnings Skromné začátky

Initial Počáteční, prvotní

Shoelaces Tkaničky

Promotion Propagace, povýšení

Comments are closed.