19.11.2013

Investigator Vyštřovatel

Foul play Cizí zavinění

Involve Vyžadovat, zahrnout, týkat se

Rip out Roztrhat, párat

Ripe Zrát, zralý (jabko)

Tear up Roztrhnout

Tear it down Shodit (budovu)

Prime suspect Hlavní podezřelý

Suspicious Podezřelý

Eyewitness Očitý svěděk

Joined Připojit se

Late Pozdě, zesnulý

Pale Bledý

Regarding Týkající se

To wipe away Setřít, smazat

Headmaster BR x principal AM Ředitel

Foundling Nalezenec

Attitude Přístup

Nature Povaha

Assignment Úkol

Comments are closed.