17.11.2013

Concert Koncert

Give me a all. Zavolej mi.

What do you call it? Jak tomu říkáte?

I am calling the police. Volám na policii.

Give me a break. Dej mi pokoj.

I give up. Vzdávám to.

I got lost. Ztratil jsem se.

Get married. Ožeň se.

Get lost. Ztratit se.

I've lost her. Už jsem ji ztratil

I don't want to lose you. Nechci tě ztratit

Who's won? Kdo vyhrál?

We should have won. Měli jsme vyhrát

You win some you lose some. Jednou jsi dole, jednou nahoře.

Lets get started. Začneme

Crawl Plazit se

Comments are closed.