26.11.2013

Pull out Vytrhnout (zub)

Extract Vytrhnout zub (odborně)

Hoax Smyšlenka, podfuk

Tooth decay Zubní kaz

Gum Dáseň

Tartar Zubní kámen

Permanent filling Rozluštit

Permant filling Plomba

Temporary filling Plomba

Obey Poslouchat (nařízení)

Keep to rules Řídit se pravidly

Follow rules Řídit se pravidly

Brake rules Porušit pravidla

Prison warden Bachař

Inmate Vězeň

Prison Vězeň

Lie Ležet

Lay Položit se

Pray Modlit se

Shoplift Krást v obchodě

Shoplifting Kradění

Shoplifter Ten kdo krade v obchodě

Comments are closed.