December2

06.12.2013

Punch Praštit, vrazit Fist Pěst Toward K (něčemu) Reserve Přejít, zažít Bartender Hospodský Regard Považovat, pokládat Prominent Antický, starověký Avoid Vyhnout se Respond Reagovat Shoulder Rameno Annoy Otravovat, obtěžovat Merchant Obchodník Chase Honit, pronásledovat Refer Zmiňovat, mluvit, odkázat Pound Roztlouct Replied Odpověděl Offer Nabídka, nabídnout Boast Chvástat, pyšnit … Continue Reading →


December2

05.12.2013

Stretch Období Go on Pokračovat Pass out Předat, poslat Go through Přejít, zažít Pass by Jít/projet kolem, minout Elderly Postarší, pokročilejšího věku, v letech Ancient Antický, starověký Antique Starožitný, starožitnost, starobylý Mark Znak,  stopa, známka (hodně významů) Sign Znak, … Continue Reading →


December2

04.12.2013

Plug in Připojit, zapojit Unplug Odpojit, vytáhnout zástrčku Switch on Zapnout, pustit Switch off Vypnout, zhasnout (přístroj) Turn on, off Zapnout, vypnout (vodu plyn) Turn up Zesílit, zvýšit Turn down Zeslabit, snížit  Estimate Odhat, odhadovat Proper Náležitý, jak se … Continue Reading →


December2

03.12.2013

Explanation Vysvětlení Annoyed Naštvaný Annoying Nepříjemným, protivný Bored Znuděný Boring Nudný Confused Zmatený Confusing Matoucí  Depressed Deprimovaný, sklíčený Depressing Depresivní Embarrassed V rozpacích, trapně se cítící Embarrassing Trapný Excited Vzrušený, rozrušený Exciting Vzrušující Frightened Vystrašený, věděšený Frightening Děsivý, Hrozivý Interested Zaujatý Interesting Zajímavý Surprised Překvapený Surprising Překvapující Tired Unavený Tiring Unavující … Continue Reading →


December2

02.12.2013

Brain Mozek Stomach Žaludek Bowel Střevo Intestine – large, small Tenké a tlusté střevo Liver Játra Lungs Plíce Heart Srdce  Spleen Slezina Gallbladder Žlučník Urin acid Kyselina močová Sour Kyselý Belch Říhnutí Efficiency Účinnost Larks Skřivani Southerners Jižané Tissue Tkáň Nodded Přikývnul Outdoor Venkovní Conduct Provést, řídit Uncertain Nejistý … Continue Reading →