excellent-quality-union-jack-mouse-mat-union-jack-with-crown-detail-design-2592-p

1. Adverb connected with Present Perfect

ALREADY (UŽ). I've already seen the film. (positive) Have you seen the film already? (question) YET (JEŠTĚ, UŽ) I havent't seen the film yet. Have you seen the film yet? JUST … Continue Reading →


flag-england

7. OBJECT QUESTIONS

Otázky na podmět V tomto článku bych Vás rád upozornil na rozdíly mezi otázkami předmětnými a podmětnými, tedy mezi těmi, které se ptají na předmět, a které se ptají na … Continue Reading →


flag-england

6. PAST SIMPLE

Minulý prostý – past simple Minulý čas je většinou první gramatika, u které se studenti setkají s nepravidelnými slovesy, což bývá také jediný problém při tvoření tohoto času, jedná se … Continue Reading →


flag-england

5. PRESENT CONTINUOUS

Přítomný čas průběhový – present continuous Dnes si představíme čas, který se student učí ovládat většinou jako druhý hned po přítomném prostém. Při probírání této gramatiky často prvně začne spílat … Continue Reading →


UK-Wallpaper-Flag-For-Desktop-Background

1. Adjective STRONG/WEAK

Big – Enormous, huge Tiring – Exhousting Cold – Freezing Hot – Boiling Frightened – Terrified Interesting – Briliant, fantastic, splendid Ugly – Hidious Strange – Uncanny Good – Great, awesome Bad – Awful, terrible Surprising – Shocking