5. PRESENT CONTINUOUS

Přítomný čas průběhový – present continuous

Dnes si představíme čas, který se student učí ovládat většinou jako druhý hned po přítomném prostém. Při probírání této gramatiky často prvně začne spílat anglické gramatice, proč má tolik časů. A to ještě netuší, že ho čekají předpřítomné a předminulé časy. Poprvé se po něm chce, aby rozlišoval dva typy časů a to: prosté (simple) a průběhové (continuous). Časy jsou v angličtině jednou z nejméně oblíbených gramatik, ale vše se dá zvládnout. 
V tomto článku se dozvíte o tom, jak se přítomný průběhový čas tvoří a základní principy toho, kdy se používá. 

Tvoření

Přítomný čas průběhový se jako ostatní průběhové časy tvoří pomocí tzv. -ingového tvaru slovesa a příslušného tvaru slovesa be
A pořadí je následující: 

Podmět + tvar slovesa be + -ingový tvar slovesa


Ingový tvar slovesa se vytvoří velmi jednoduše přidáním koncovky -ing na konec infinitivu. Jediný zádrhel může nastat u některých sloves, u kterých dochází k pravopisným změnám (např. make, like, sit).
Další část průběhového čas přítomného tvoří tvar slovesa be, které je nepravidelné.

am 
you are 
he is 
she is 
it is 

we are 
you are 
they are 
 

Použít můžeme také stažené tvary. Jejich použití je běžné v mluvené angličtině či neformálních dopisech, do formální angličtiny se však moc nehodí. 

I'm 
you're 
he's 
she's 
it's 

we're 
you're 
they're 
 

Celý průběhový čas tedy vypadá takto: 

I'm doing, I am writing, I'm reading, I am sleeping, I'm dreaming 

you're doing, you are writing, you're reading, you are sleeping 

he's doing, he is writing, he's reading, he is sleeping, he's dreaming 
she's going, she is speaking, she's running, she is walking, she's watching 
it's happening, it is jumping, it's carrying on, it is barking, it's sitting 

we are doing, we're writing, we are reading, we're sleeping, we are dreaming 
they're doing, they are writing, they're reading, they are sleeping, they're dreaming

 

Zápor

Zápor se tvoří velmi snadno, pouze za tvar slovesa be přidáme záporku not.


I am not doing 
you are not doing 
he is not doing, she is not doing, it is not doing 

we are not doing 
they are not doing


Samozřejmě i zde používáme stažené tvary, pomocí apostrofu stahujeme tvar slovesa be a záporku not. Pouze u první osoby jednotného čísla (já) stahujeme stejně jako v kladné větě a záporku píšeme samostatně:


I'm not doing, I'm not writing, I'm not sleeping

you aren't speaking, you aren't going, you aren't watching
we aren't singing, we aren't working, we aren't dancing
they aren't walking, they aren't jumping, they aren't running

he isn't doing, he isn't writing, he isn't speaking
she isn't dancing, she isn't working, she isn't jumping
it isn't working, it isn't happening, it isn't jumping

 

Otázka

Otázka se tvoří přehozením slovosledu, tzv. částečnou inverzí. Jedná se o jev, kdy je pomocné sloveso v náležitém tvaru před podmětem.
U přítomného průběhového času tedy otázka vypadá takto:


Am I doing it? Am I writing a letter? Am I running? 
Are you sleeping? Are you watching TV? Are you dancing?

Is he working? Is he singing a song? 
Is she reading a book? Is she pretending to be a queen? 
Is it happening? Is it jumping?

Are we playing tennis? Are we learning? Are we writing an essay? 
Are they going home? Are they driving a car? Are they taking an exam?

 

Použití

Přítomný čas průběhový se používá pro právě probíhající činnosti. 

Jedná se o situace typu: Jedete právě autem do práce a někdo vám volá. Vy řeknete: I am driving to work.  Ovšem také byste mohli říct: I drive to work. Gramaticky by to bylo správně, ale mělo by to jiný význam. Tato věta říká, že pravidelně jezdíte do práce autem. 

Podobné rozdíly jsou i v následujících větách: 
1) I am working. 
2) I work. 

Pokud obě věty přeložíme do češtiny, na první pohled se nám zdá, že mají stejný význam. Vždyť obě znamenají: "Pracuji." Ale opak je pravdou. 

První věta říká, že pracujete v době, kdy tuto větu říkáte (např. sedíte v kanceláří a sepisujete smlouvu, sedíte na pokladně a markujete nákup, atd.). 

Druhá věta také říká, že pracujete, ale je myšlena všeobecně. Touto větou říkáte, že pracujete, že již nestudujete nebo že nejste nezaměstnaný. (I work, I do not study.) 
Další příklady:


I am reading a book. (You are sitting in your favorite armchair and 
reading.)  
He is sleeping. (You can hear his snoring.)  
He isn't running, he is walking.  
We aren't studying. We are watching TV instead. 

Categories: Grammar, Nezařazené, Tense

Comments are closed.