flag-england

4. PRESENT PERFECT

Předpřítomný čas (present perfect) Předpřítomný čas patří mezi nejméně oblíbené oblasti gramatiky v angličtině, a to především proto, že v češtině obdobu tohoto času nemáme. Předpřítomný čas můžeme překládat někdy pomocí přítomného času, … Continue Reading →


flag-england

3. PRESENT SIMPLE

Přítomný čas prostý – present simple Jedná se o jeden z nejzákladnějších časů, se kterým se student setká hned při začátcích svého studia. Většinou není problém ho pochopit, potíže nastávájí … Continue Reading →


flag-england

2. USED TO + INF vs. TO BE USED TO + ING

USED TO Na anglickou vazbu 'used to' jste již pravděpodobně narazili. Tento tvar má dva zcela odlišné významy a způsoby použití. USED totiž může být buď sloveso v minulém čase, … Continue Reading →


uk-flag-wallpapers

3. SOMETIMES END IN A PREPOSITON

Jak vypadá? What does she look like? Jaká je? What is she like? Co má ráda? What does she like? Co s ní teď budeme dělat? What are we going … Continue Reading →


uk-flag-wallpapers

2. SOMETIMES END IN A PREPOSITON

Přijdu za 5 minut. I'll be back in 5 minutes. Do půlnoci budu doma I'll be at home by the midnight. Prodal jsem to za 100$. I sold it for 100$. Co se … Continue Reading →