flag-england

6. PAST SIMPLE

Minulý prostý – past simple Minulý čas je většinou první gramatika, u které se studenti setkají s nepravidelnými slovesy, což bývá také jediný problém při tvoření tohoto času, jedná se … Continue Reading →


flag-england

5. PRESENT CONTINUOUS

Přítomný čas průběhový – present continuous Dnes si představíme čas, který se student učí ovládat většinou jako druhý hned po přítomném prostém. Při probírání této gramatiky často prvně začne spílat … Continue Reading →


flag-england

4. PRESENT PERFECT

Předpřítomný čas (present perfect) Předpřítomný čas patří mezi nejméně oblíbené oblasti gramatiky v angličtině, a to především proto, že v češtině obdobu tohoto času nemáme. Předpřítomný čas můžeme překládat někdy pomocí přítomného času, … Continue Reading →


flag-england

3. PRESENT SIMPLE

Přítomný čas prostý – present simple Jedná se o jeden z nejzákladnějších časů, se kterým se student setká hned při začátcích svého studia. Většinou není problém ho pochopit, potíže nastávájí … Continue Reading →


flag-england

2. USED TO + INF vs. TO BE USED TO + ING

USED TO Na anglickou vazbu 'used to' jste již pravděpodobně narazili. Tento tvar má dva zcela odlišné významy a způsoby použití. USED totiž může být buď sloveso v minulém čase, … Continue Reading →