27.10.2013

Enable Umožnit

Get over Přelézt, uzdravit se

Run into Dostat se do

Take in Pochytit (co se říká)

Come up Vyjet, stoupat, přijít, blížit se

Step in Zakročit, ustoupit do  

Run into Narazit do

Carry out Provést, odnést

Stretcher Nosítka

Come across Přejít přes

Haircut Sestřih

Hairstyle Účes

Robbery Přepadení

Health consious dbát na své zdraví

Sparkling Perlivý

Still Neperlivý

Run out of Dojít nám něco

Chocolate bar Čokoládová tyčinka

Over and over Stále a stále

Joint Kloub

Ageing Stárnutí

Civilizing  diseases Civilizační choroby

Hereditary disease Dědičné choroby

Contribute Přispívat k čemu

Large intestine cancer Rakovina tlustého střeva

Fibre Vlákno

Cure Léčit

Neal Léčit

Treat Léčba (proces), ošetřovat, léčit

Chicken pox Neštovice

Stomach Žaludek

Abdomen Břicho (lékařsky)

Yawn Zívat

Scar Jizva

Influential Vlivný

Leading Přední, vedoucí, hlavní

Key Klíč

Major Hlavní

Minor Vedlejší

Momentous Závažný, významný

Issues Záležitost

 

Comments are closed.