26.10.2013

Trunk Plavky pro muže

Mock election Studentské volby (na nečisto)

Political parties Politické strany

Comunists Komunisté

Neo Nazi Neonacisti

Workers party of social justice Sociální spravedlnos dělnická strana  

Cast Hodit, vrhnout, obsazení

Participate Zúčastnit se

Optional/voluntary Dobrovolný

Firmly Pevně, silně

Polls -> Go to the polls Volební místnost

Booth Místo za plentou

Popularty poll Anketa

Opinion poll Průzkum mínění

Pole dancing Tanec u tyče

Ski poles Lyžařská hole

Spouse Choť

 

Comments are closed.