4. REPETITION 2

Mohla bych si půjčit ty noviny? Ne, ještě jsem je nedočetl.

Could I borrow the newspaper? No, sorry. I haven't finished it yet.

Její táta vešel dovnitř, právě když se objímali a mazlili.

Her father came in just when they were hugging and cuddling.

Je ti špatně už měsíc. Měla bys jít k doktorovi

You've been ill a mouth. You should go to see the doctor.

Mám ti udělat kafe? Ne, díky už jsem dneska měla tři.

Should(AM) Shall(BR) I make you a coffee? No, thank. I have already had three today.

Co jsi dělal, když jsem to vyšetřoval?

What were you doing while I was explaining it.

Cos dělal o víkendu? Nic moc. Opravoval jsem kolo.

What did you do at he weekend? Not much. I repaired my cycle.

Pořád jsem ještě nenašel to, co hledám.

I still haven't found what I'm looking for.

Měla bych jít. Moje děti nejsou zvyklé být doma sami.

I'd better go home. My kids aren't used to being at home alone.

Petr právě dorazil, ale pokud vidím, tak nic nepřinesl.

Petr has arrived just now, as for as I can see, hehasn't brought anything.

Ona si pořád ještě nezvykla vstávat v 5 hodin.

She hasn't got used to getting up at 5 o'clock yet.

 

Categories: Colocation, Colocation

Comments are closed.