3. WAIT, EXPECT, HOLD, HANG

POČKEJ! OTEVŘI! POSLOUCHEJTE!

Wait up! Open up! Listen up! (žádat pozornost)

Já na tebe budu čekat tady.

I'll be waiting for you there.

Co jsi čekal?

What did you expect?

Čekáme miminko. 

We're expecting a baby.

Počkej, já ho zkontroluju.

Hold on/Hang on I'll check it.

V pohodě, já počkám

Fine, I'll wait.

Očekávej neočekávané.

Expect the unexpected.

Udělám to na počkání

I fixed it while you wait.

Na co čekáš!

What are you waiting for!

Tohle jsem vůbec nečekal.

I didn't expect that at all.

Ona tam ještě možná čeká.

She may still be waiting them.

Čekal jsem něco jiného.

I (had) expected something different.

Categories: Colocation, Colocation

Comments are closed.