1. REPETITION

Mohl jsem tě vyzvednout. 

I could've picked you up.

Jak to, že to nevíš? 

How come you don't know it?

V kolik jsi tam měl být? 

What time were you supposed to be there? (to be supposed to)

Měla jsi mu to říct hned.  

You should have told him it right away.

Mám vám to znova vysvětlit? 

Do you want to me to explain it again?

Tady jsi se musela splést. 

You have make a mistake.

Musíme tohle dělat? 

Do we have to do this? 

Netuším, co to slovo znamená. 

I have no idea what this word means.

Zeptal se mě, kolik je hodin.

He asked me what time was.

Tohle řekl? 

Is that what he said?

Dej to Johnovi přeložit.

Have John translate it.

Já jsem ho v té době ještě neznal.

I hadn't know him back then.

Už jsi tam byl? 

Have you been there?

A ona prý: Nech to na zítra. 

And she's like leave it till tomorrow.

To nemusí být nutně pravda.

It may not be true necessarly.

Categories: Colocation, Colocation

Napsat komentář

two + three =