20.10.2013

Death Smrt

Die Zemřít

Died Zemřela

Tip Špička (nose)

Top Vrchol (mountain)

Line Čára

Lane Ulička, pruh, dráha

Revolve around Točit se kolem (záhada)

Desperate Zoufalý

House wife Žena v domácnosti

Dezert island Opuštěný ostrov

Plane crash Letadlové neštěstí, pád letadla

Suspense Napětí (ve filmu)

Electric current Elektrický proud

Electrical equipment Elektrické napětí

High voltage Vysoké napětí

Low voltage Nízké napětí

Direct current Stejnosměrný proud

Alternating current  Střídavý proud

Critically acclaimed Kritikou uznávaný

Commercial succesfull Komerčně úspěšný

Advertising campaing Reklamní kampaň

Air carrier Letecký přepravce

Medical care Lékařská péče

Aircraft carrier Letadlová loď

Entertiment industry Zábavný průmysl

Amusement park Zábavní park

Added value Přidaný hodnota

Attached file Přiložený soubor

Attendive listener Pozorný posluchač

Body weight Tělesná hmotnost

Brain tumor Nádor na mozku

Cash flow Hotovostní toky

Climate changes Klimatické změny

Be in good shape Ve skvělé formě

Complicated surgery / operation Komplikovaná operace

Daily expenses Denní výdaje

Spending / pocket money Kapesné

Comments are closed.